UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY: NABÍDKA ZBOŽÍ V RÁMCI NAŠEHO INTERNETOVÉHO OBCHODU JE PREZENTACÍ NÁMI NABÍZENÉHO A PRODÁVANÉHO ZBOŽÍ, A SAMA O SOBĚ NENÍ NÁVRHEM NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY. NÁVRHEM NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY JE AŽ ŘÁDNĚ VYPLNĚNÁ OBJEDNÁVKA ZÁKAZNÍKA (KUPUJÍCÍHO). SMLUVNÍ VZTAH VZNIKÁ MEZI ZÁKAZNÍKEM A PROVOZOVATELEM E-SHOPU NAHUM.CZ, KTERÝM JE TOMÁŠ PINĎÁK, NÁM. A. BEJDOVÉ 1789/3, 708 00 OSTRAVA, ČESKÁ REPUBLIKA, IČO 06107044. E-MAIL: NAHUM.METAL(AT)EMAIL.CZ PROVOZOVATEL JE OD OKAMŽIKU PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY JEDINÝM A VÝLUČNÝM SUBJEKTEM ZODPOVĚDNÝM ZA PRODEJ A DODÁNÍ ZBOŽÍ ZÁKAZNÍKOVI.

PO PŘIJETÍ VAŠÍ OBJEDNÁVKY VÁM BUDE OBRATEM ODESLÁNO E-MAILEM POTVRZENÍ O JEJÍM PŘIJETÍ. TOTO POTVRZENÍ O PŘIJETÍ VAŠÍ OBJEDNÁVKY JE VŠAK POUZE INFORMATIVNÍHO CHARAKTERU A NENÍ AKCEPTACÍ (PŘIJETÍM) VAŠEHO NÁVRHU NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY. VEŠKERÉ SMLUVNÍ VZTAHY JSOU UZAVŘENY V SOULADU S PRÁVNÍM ŘÁDEM ČESKÉ REPUBLIKY. JE-LI SMLUVNÍ STRANOU SPOTŘEBITEL, ŘÍDÍ SE VZTAHY, KTERÉ NEUPRAVUJÍ TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY, OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM (Č. 40/1964 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ) A ZÁKONEM O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE (Č. 634/1992 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ). JE-LI SMLUVNÍ STRANOU – KUPUJÍCÍM – PODNIKATEL (OSOBA, KTERÁ NAKUPUJE VÝROBKY ČI UŽÍVÁ SLUŽBY ZA ÚČELEM SVÉHO PODNIKÁNÍ S TĚMITO VÝROBKY NEBO SLUŽBAMI), ŘÍDÍ SE VZTAHY, KTERÉ NEUPRAVUJÍ TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY A KTERÉ SE VZTAHUJÍ NA PODNIKATELE, OBCHODNÍM ZÁKONÍKEM, Č. 513/1991 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ. DOSTUPNOST ZBOŽÍ A TERMÍNY DODÁNÍ: SKLADEM MÁME 100% NABÍZENÝCH TITULŮ, U KTERÝCH JE DODACÍ LHŮTA 1 – 2 TÝDNY. V PŘÍPADĚ NEDOSTUPNOSTI ZBOŽÍ (NAPŘ. ZRUŠENÍ TITULU, VYPRODÁNÍ ZÁSOB) O TOMTO ZÁKAZNÍKA NEPRODLENĚ INFORMUJEME.

VŠECHNY CENY V NAŠEM E-SHOPU JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH 21%. REKLAMAČNÍ ŘÁD

ZÁRUKU NA ZBOŽÍ POSKYTUJEME V ROZSAHU OBECNĚ PLATNÝCH PŘEDPISŮ. REKLAMAČNÍ ŘÁD E-SHOPU NAHUM VYCHÁZÍ Z OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A VZTAHUJE SE POUZE NA ZBOŽÍ, JEHOŽ REKLAMACE JE ŘÁDNĚ UPLATNĚNA V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ.

UPLATNĚNÍ REKLAMACE

REKLAMACI POŠKOZENÍ ZÁSILKY LZE UPLATNIT PŘÍMO U PRACOVNÍKA ČESKÉ POŠTY, RESP. NA PŘEPÁŽCE ČP NEJPOZDĚJI 2 DNY OD PŘEVZETÍ ZÁSILKY, POKUD TATO NEBYLA V DOBĚ PŘEVZETÍ VIDITELNĚ POŠKOZENA. REKLAMACI ZBOŽÍ LZE UPLATNIT TĚMITO ZPŮSOBY: EMAILEM NA ADRESU NAHUM.METAL(AT)EMAIL.CZ NEBO PÍSEMNĚ POŠTOU NA ADRESU NÁM. A. BEJDOVÉ 1789/3, 708 00 OSTRAVA. REKLAMACE MUSÍ OBSAHOVAT NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE: ČÍSLO OBJEDNÁVKY POPIS ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

POSTUP REKLAMACE

PRODÁVAJÍCÍ ROZHODNE O OPRÁVNĚNOSTI REKLAMACE NEJPOZDĚJI DO TŘÍ PRACOVNÍCH DNŮ A VYROZUMÍ KUPUJÍCÍHO ELEKTRONICKOU POŠTOU ČI TELEFONICKY, POKUD NEBUDE DOHODNUTO JINAK. REKLAMACE BUDE VYŘÍZENA BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU, NEJPOZDĚJI DO 30 DNŮ OD JEJÍHO UPLATNĚNÍ. VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ SE ŘÍDÍ NÁSLEDUJÍCÍMI PRÁVNÍMI NORMAMI: ZÁKON 136/2000 SB., KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 40/1964 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, ODDÍL ČTVRTÝ – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PRODEJI ZBOŽÍ.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: KUPUJÍCÍ MÁ DLE § 53 ODST. 7 OBČ. Z. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY BEZ UDÁNÍ DŮVODŮ DO 14 DNŮ OD PŘEVZETÍ ZBOŽÍ S VÝJIMKOU AUDIO A VIDEO NAHRÁVEK, U KTERÝCH BYL PORUŠEN ORIGINÁLNÍ OBAL /FOLIE/. KUPUJÍCÍMU TÍM VYVSTÁVÁ NÁROK NA VRÁCENÍ ČÁSTKY ZA TOTO ZBOŽÍ ZAPLACENÉ ZA SPLNĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK:

VRÁCENÉ ZBOŽÍ NESMÍ BÝT POŠKOZENO NEBO JINAK ZNEHODNOCENO. V PŘÍPADĚ AUDIO A VIDEO NAHRÁVEK, MULTIMEDIÁLNÍCH NOSIČŮ (CD, MC, LP, DVD, CD-ROM ATD.) NESMÍ BÝT PORUŠEN OCHRANNÝ PŘEBAL (FOLIE).

  • NAKUPUJÍCÍ DORUČÍ VRÁCENÉ ZBOŽÍ NA VLASTNÍ NÁKLADY NA ADRESU PROVOZOVNY PRODEJCE. ZÁSILKY POSLANÉ DOBÍRKOU NEBUDOU PRODEJCEM PŘEVZATY.
  • ZBOŽÍ MUSÍ BÝT V BEZVADNÉM STAVU, SCHOPNÉ DALŠÍHO PRODEJE.
  • ČÁSTKA ZA VRÁCENÉ ZBOŽÍ BUDE ZÁKAZNÍKOVI UHRAZENA DO 30 DNŮ, PRODEJCE NEVRACÍ ČÁSTKU ZA BALNÉ, POŠTOVNÉ NEBO DOBÍRKOVNÉ.